Kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2025

5.2 Status for kulturarenaprosjekt i perioden 2013-2017

5.2.1 Status for prioriterte kulturarenaprosjekt 2013-2016

I første planperiode av Kulturarenaplan 2013-2025, dvs. 2013-2016, var det prioritert fem større kulturarenaprosjekt. Utendørs kulturarenaer var også prioritert og øvrige kulturarenaer av mindre omfang.

Tabell 5.2.1 viser status for disse prosjektene i 2018.

Prioriterte kulturarenaprosjekt 2013-2016 
ArenaStatus 2018
Atelierhuset Tou SceneAtelierhuset Tou Scene åpnet i 2015 med 21 nye kunstneratelierer, og ble utvidet med ytterligere 10 atelierer i 2017. Lokalene til det grafiske verkstedet Tou Trykk ble tatt i bruk sommeren 2017. Det kunstnerstyrte visningsstedet Bruksrommet ble åpnet februar 2018.
Øvingsfellesskap for rytmisk musikk - Tou byggetrinn 2Byggingen av øvingsfellskap pågår i perioden fra august 2017 til desember 2018. I mars 2017 vedtok Stavanger bystyre å bevilge kr 110 millioner til byggetrinn 2 for Tou. I 2018 bygges det 18 øvingsrom fordelt på 1. og 2. etasje og fire profesjonelle studioer med tilhørende felles innspillingsrom i 3. etasje i nybygget. Utvidelse og oppgradering av Maskinhallen inngår også i dette byggetrinnet.
Prøvelokale for dansekunstI 2017 åpnet øvingssalen Speilet på Tou Scene, som er prøvelokale for det profesjonelle danse- og scenekunstmiljøet.
Nytt lokale til Norsk grafisk museumI 2020 åpner Norsk grafisk museum samlokalisert med Norsk hermetikkmuseum. Museene skal fremstå som et samlet museumsanlegg for å styrke museumstilbudet i Gamle Stavanger, øke antallet besøkende og bidra til å styrke tilbudet innen kulturturisme i Stavanger. Plasseringen av museumsanlegget sammenfaller også med Bjergstedvisjonen og aktivering av kulturaksen fra sentrum til Bjergsted.
Ny mellomstor scene for musikk og fri scenekunstDette er ikke prioritert i perioden 2013-2018. Flere alternativer ble utredet og diskutert, blant annet lokaliseringer på Tou Scene og i Utenriksterminalen, men ingen av dem ble vedtatt bygget. Behovet for ny mellomstor scene er ikke like fremtredende lengre, blant annet etter etableringene av Spor 5 og IMIR/RIMI, og kommende byggetrinn 3 på Tou Scene med utbedring av Scene 1.
Lassa idrettsparkArrangørene har avsluttet eller redusert sin virksomhet, arenaen er ikke lenger aktuell.
Vaulen friområdeArrangørene har avsluttet eller redusert sin virksomhet, arenaen er ikke lenger aktuell.
KjeringholmenKjeringholmen/Geoparken vil ikke få endringer på kort sikt. Områdeformålet med park videreføres i forslaget til ny sentrumsplan, og eventuelle oppgraderinger vil bli foretatt i kommende planer for havnefronten.
ValbergparkenValbergparken er fremdeles et aktuelt område å oppgradere med en enkel sceneløsning, også i sammenheng med Valbergtårnet, som et viktig kulturhistorisk område som må vurderes fram mot byjubileet.
Tabell 5.2.1 Status prioriterte kulturarenaprosjekt 2013-2016
Last ned tabelldata (Excel)

5.2.2 Status for andre kulturarenaprosjekt 2013-2017

I perioden 2013-2017 er det gjort flere tekniske investeringer og bygningsmessige tiltak på ulike kulturarenaer, blant annet for å bedre tilgjengelighet og ivareta krav om universell utforming. Tiltakene er forankret i open port-visjonen om tilgjengelighet og gjestfrihet, nyskaping og kvalitet. Det er gjort både omfattende og mindre oppgraderinger på omtrent halvparten av de eksisterende arenaene, og investeringene var relativt jevnt fordelt ut over de ulike feltene, typer bygg og funksjon.

Større prosjekt som er avklart i perioden 2013-2017

1. Øvingsfellesskap for rytmisk musikk – Tou byggetrinn 2

Byggingen av øvingsfellskap pågår i perioden fra august 2017 til våren 2019. I mars 2017 vedtok Stavanger bystyre å bevilge kr 110 millioner til byggetrinn 2 for Tou. I 2018/2019 bygges det 18 øvingsrom fordelt på 1. og 2. etasje og fire profesjonelle studioer med tilhørende felles innspillingsrom i 3. etasje i nybygget. Utvidelse og oppgradering av Maskinhallen inngår også i dette byggetrinnet.

2. Stavanger konserthus – rehabilitering av Kuppelhallen

Kuppelhallen har fått nytt tak, men har ytterligere utbedringsbehov. Det foreligger en egen tilstandsrapport/forvaltningsplan for Kuppelhallen.

3. Sølvberget

Sølvbergets 1.-4. etasje er renovert og bygget om de siste årene gjennom prosjektet Nye Sølvberget. Bibliotekvirksomheten er nå fordelt på fire etasjer.

4. Kiellandsenter

Kiellandsenter skal etableres som en del av Sølvberget KF og åpner i 2019. Idékonkurranse ble avholdt i 2017. Etablering gjennomføres i 2018, og Kiellandsenter skal inngå som en del av 1. og 4. etasje på Sølvberget.

Nye kulturarenaer i privat regi

Det er etablert flere nye scener og multifunksjonelle arenaer på private aktørers eget initiativ. I tillegg har det kommet nye aktører som tilbyr kreative arbeidsfellesskaper og er arenaer for produksjon og formidling.

Nye kulturarenaer i private aktørers regi 2013-2017 
ArenaFunksjon
Kunst, musikk og litteratur 
BGE Contemporary Art Projects Visuell kunst
Studio 17Visuell kunst
RIMI/IMIRScenekunst
Spor 5Musikk
Kåkå/Sting nereMusikk/litteratur
BokhusetLitteratur/arbeidsfellesskap
Kreativt arbeidsfellesskap og øvingsfellesskap 
ElefantKreativt arbeidsfellesskap
TinfabrikenKreativt arbeidsfellesskap
AbsinthenKreativt arbeidsfellesskap
ConcordØvingsfellesskap
RockerietØvingsfellesskap
Tabell 5.2.2 Nye kulturarenaer i privat regi 2013-2017
Last ned tabelldata (Excel)