Kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2025

3.4 Film

Stavangerbølgen festet seg som et begrep innen norsk film tidlig på 2000-tallet med utgangspunkt i lokale stemmer og historier. I dag er filmmiljøet i Stavanger en viktig aktør på nasjonalt nivå.

Filmfeltet opplever en stadig oppblomstring av talent, både innenfor regi, skuespill, musikk, manus, foto, filmteknikk og andre funksjoner innen film. Stavanger har flere nasjonalt anerkjente skuespillere og filmskapere å vise til, og natur og landskapsformer gjør regionen til en attraktiv innspillingslokasjon.

Bransjen består av et bredt spekter med aktører som skaper, dokumenterer og formidler film til et lokalt og nasjonalt publikum. Slik bidrar filmproduksjon og film fra Stavanger til kunst, næringsutvikling, omsetning og arbeidsplasser.

3.4.1 Filmproduksjon

Filmproduksjon som kollektivt foretak

Filmproduksjon er et kollektivt foretak som mobiliserer og sysselsetter kunstnere og yrkesutøvere fra mange felt. I tillegg til skuespillere, manusforfattere, regissører og audiovisuell kompetanse involveres musikere, grafiske kunstnere, billedkunstnere, skuespillere med flere. Stavanger Symfoniorkester har for eksempel spilt inn musikk til flere filmer, både lokale, nasjonale og internasjonale produksjoner. Slik blir filmbransjen i Stavanger et nav for flere andre felt, både kunstnerisk og næringsmessig, gjennom reiseliv, overnatting, catering, transport, utstyrsleie og logistikktjenester.

Filmkraft Rogaland, Rogaland Teater og filmbransjen i Stavanger har i flere år drevet talentutvikling og talentutveksling. En lang rekke skuespillere med bakgrunn fra teateret har vekslet mellom scene og lerret, og Rogaland Teater har vært avgjørende for Stavangerbølgen innen film. Også flere Stavanger-forfattere har skrevet bøker og manus som har havnet på TV eller lerret. For bransjen er også reklame- og oppdragsfilm, ulike multimediaproduksjoner og andre filmrelaterte servicetjenester en viktig inntektskilde.

Stavanger kommune vil i samarbeid med feltet vurdere tiltak som kan styrke talentutviklingen- og utvekslingen mellom både kunstfeltene og mot utdanningsinstitusjonene. Dette er mer omtalt i 4.3.1 Talentutvikling innen teater og film.

3.4.2 Filmselskap, filmmiljø og kino

Film i Stavanger

Innen film er det selskapene og ikke institusjonene som driver bransjen, men Filmkraft ivaretar en viktig rolle for å stimulere selskapene til vekst og økt produksjon. Stavanger har flere selskap som peker seg ut som toneangivende på nasjonalt og internasjonalt plan, både innen dokumentar og fiksjon.

Filmselskap i Stavanger
Filmselskap i Stavanger
Chezville
Filmhimmelen
Morild Film
Moxey
Nuten Film
Piraya Film
Planck Film
Screen Story
Ufoh
Vinterfilm
Tabell 3.4 Filmselskap i Stavanger
Last ned tabelldata (Excel)

Stavangerregionen har et sterkt dokumentarmiljø som produserer prisvinnende filmer med rekkevidde over hele verden. Dokumentarfilm fra Stavanger skaper debatt, setter viktige saker på dagsorden og gir innblikk i menneskeskjebner som treffer publikum både nasjonalt og internasjonalt.

Universitetet i Stavanger tilbyr studier innen fjernsyns- og multimedieproduksjon og dokumentarproduksjon, og gir regionen tilgang på høy kompetanse innen viktige fagfelt. Filmkraft har vært en drivkraft bak utviklingen av dokumentarworkshopen Nordoc, der regionale produsenter er utviklet til et internasjonalt nivå i samarbeid med andre regionale filmsentre og internasjonale aktører.

Kinosenteret på Sølvberget

Kinosenteret på Sølvberget med er landets fjerde største, og kino er et av de mest brukte kulturtilbudene. Kinoen er en viktig kulturtilbyder både på dagtid og kveldstid.

Odeon Kino viser et bredt spekter av filmer, både innen kommersiell film og smalere film, blant annet med visninger av internasjonal film og liveforestillinger fra Metropolitan Opera. Det er også et samarbeid med skolene om skolevisninger.

Odeon Kino har et utstrakt samarbeid med Sølvberget bibliotek og kulturhus om litteraturarrangement, foredrag og seminarer, og arbeider med en utbygging av foajeområdet for å legge til rette for ulike typer aktiviteter.

Rogalerret og andre visningsarenaer

Arrangementsserien Rogalerret arrangeres av Filmkraft Rogaland i samarbeid med Tou og er en møteplass for filmbransjen og et kulturinteressert publikum. Sentrale aktører fra aktuelle, regionale og nasjonale filmer og tv-serier gjester arrangementet og deler filmklipp og historier fra sine produksjoner.

Sølvberget cinematek har ukentlige visninger med hovedvekt på formidling av klassisk film. Programmet består ellers av smalfilm og visninger for barn. Cinemateket samarbeider med Kapittel film om et årlig festivalprogram med internasjonale dokumentarfilmer, og Kapittel Film har også blitt en viktig arena for visning av lokale produksjoner.

Regionen har et aktivt kortfilmmiljø som gjør seg bemerket både i inn- og utland. Kortfilmsjangeren er et kreativt og lekent filmuttrykk der filmskapere kan få testet ferdighetene sine allerede fra den tidlige talentfasen. Formatet er en verdsatt kunstnerisk uttrykksform, og en mulighet til å få utløp for nyskapende filmidéer gjerne til en lavere kostnad enn andre filmsjangre.

3.4.3 Filmsenter, mediefond og videre utvikling av bransjen

Filmkraft og Zefyr

Filmkraft Rogaland AS er et av landets sju regionale filmsentre og har som hovedformål å finansiere profesjonelle filmprosjekter og videreutvikle den profesjonelle bransjen i fylket. Filmkraft forvalter midler fra stat, fylkeskommune og kommune til utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilm, samt manusstøtte til spillefilm og TV-drama. Stavanger kommune er medeier i filmsenteret, sammen med Haugesund kommune og Rogaland fylkeskommune.

Mediefondet Zefyr er et regionalt fond for audiovisuell produksjon på Sør- og Vestlandet. Fondet er det største regionale fondet for audiovisuell (AV) produksjon i Norge. Rogaland fylkeskommune er medeier i Zefyr, sammen med Bergen kommune. Fondet forvalter statlig støtte og investerer privat kapital i spillefilm, dokumentarer, TV serier, dataspill og VR-produksjoner.

Videre utvikling av bransjen

Film er en kostnadstung bransje. Selv om Stavanger-bølgen innen filmproduksjon viser at det går an å lage film av god kvalitet på lavt budsjett, er offentlig og regional støtte ikke i samsvar med kostnadsbildet. Størstedelen av midlene hentes hos andre støtteordninger eller i form av egeninnsats.

Det er mange små aktører i filmmiljøet, men bransjen er i sterk vekst. Det er derfor et stort behov for en tydelig og langsiktig satsing på filmfeltet. Økt filmproduksjon vil få betydelige ringvirkninger for andre kunstformer og næringer ved å generere arbeidsplasser og skatteinntekter. Ikke minst vil det også gi flere gode filmopplevelser for publikum i Norge og i verden forøvrig. Utvikling av og satsing på bransjer er mer omtalt i 4.4 Bransjeutvikling.

Offentlige tilskuddsordninger som skaper gode vilkår for filmproduksjon, er en forutsetning for å opprettholde og styrke Stavanger som et relevant filmmiljø nasjonalt. Det er også avgjørende at bransjen har et lokalt støtteapparat, som Filmkraft Rogaland, som kan bidra med rådgiving, kompetanseheving og utvikling og oppfølging av lokale talent. Dette er mer omtalt i 4.3.4 Talentutvikling innen teater og film.

Verden blir stadig mindre, også for framtidens filmskapere. Det dukker stadig opp nye digitale visningsplattformer som gjør det mulig å nå ut til nye publikumsgrupper, nasjonalt og internasjonalt. Det er foreløpig lite for filmskapere å hente på inntektssiden fra denne utviklingen. Forvaltning av inntekter og opphavsrett vil bli sentrale spørsmål i framtiden, og Stavanger kommune vil følge opp dette.